Werken met licht waardoor je je prettiger voelt.

Ook in kantoorsituaties is volspectrumverlichting een uitkomst. Onvoldoende of onjuiste verlichting zorgt ervoor dat mensen zich eerder duf voelen, met als belangrijkste verschijnsel oogvermoeidheid. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een combinatie van te weinig licht, trillende beeldschermen en toepassing van conventionele tl-armaturen die vaak ook nog eens flikkeren.

Als de verlichting in onze werkruimtes niet in balans is, vergt dat erg veel van het adaptie-vermogen van onze ogen, waardoor juist vermoeidheid en oogproblemen in de hand worden gewerkt. Mensen voelen zich fitter en blijven alert door toepassing van volspectrum lampen.

Lucas Verlichting zorgt ervoor dat mensen op de werkvloer zich prettiger voelen door toepassing van volspectrum lampen die het werk letterlijk en figuurlijk verlichten.

Logisch gevolg daarvan is, dat de juiste verlichting ook nog eens een prettige uitwerking heeft op de productiviteit binnen uw bedrijf.

Goed licht werkt dus positief voor iedereen.